Ova Politika privatnosti o ličnim podacima reguliše način na koji EUROIMPEX AUTOGROUP DOO, čije se sedište nalazi u Višnjičkoj 53a, 11060 Beograd, Republika Srbija, prikuplja, koristi, održava i otkriva podatke.


Lični podaci

Euroimpex Autogroup DOO ili njegovi partneri/saradnici će obrađivati vaše lične podatke (lične identifikacione podatke i i kontakt informacije), samo ako vi to odobrite. Ovi lični podaci mogu uključivati ime i prezime, broj šasije, broj telefona i/ili druge kontakt informacije i koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i u svrhu za koju ste ih ostavili.


Prenos podataka izvan EU

Imajući u vidu da je Euroimpex Autogropup DOO kompanija, čije se sedište nalazi izvan EU, imajte na umu da ćete možda morati preneti svoje lične podatke na primaoca lociranog u zemljama izvan Evropskog ekonomskog područja (EEP). Uslovi prenosa su zaštićeni u skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.


Bezbednost i čuvanje podataka

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji, preduzimajući sve propisane tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje poverljivosti i zaštite u procesu obrade ličnih podataka koje imamo. Zaposleni u Euroimpex Autogroup DOO ili njegovi partneri/saradnici su u obavezi da čuvaju sve poverljive informacije (uključujući i lične podatke) prilikom obavljanja svojih poslova. Euroimpex Autogroup DOO ili njegovi partneri/saradnici primenjuju mere bezbednosti za prikupljanje, čuvanje i obradu informacija radi zaštite od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja vaših ličnih podataka, kao i za to da lični podaci mogu biti otkriveni samo nadležnim organima u postupku predviđenom zakonom.


Sloboda izbora, sporazum i vaša prava

U skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka, imate pravo pristupa, ispravke, brisanja, ograničavanja obrade, primanja kopije vaših ličnih podataka za svoje potrebe ili potrebe prenosa na drugog dobavljača usluga po vašem izboru (prenosivost), kao i pravo da se ne slažete po pitanju obrade vaših ličnih podataka kada se ti podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, da budete informisani i da ne podležete automatskom odlučivanju.

U bilo kom trenutku možete da povučete vašu saglasnost. Sva ova prava se primenjuju u okviru ograničenja predviđenih postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Ova prava možete ostvariti tako što ih jednostavno zatražite od Euroimpex Autogroup DOO, slanjem imejla na office@euroimpex-autogroup.rsPromena politike privatnosti ličnih podataka

Euroimpex Autogroup DOO ima pravo da ažurira ovu Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada ovo uradimo, mi ćemo izdati obaveštenje na veb sajtu i revidiraćemo datum ažuriranja. Korisnik prihvata i slaže se da je njegova odgovornost da periodično proverava Politiku privatnosti i da je svestan promena.